سالن خدمات، آهنگری، جوشکاری، نورد


  جوشکاری حرفه ای توسط نیروها و پرسنل ماهر و مجرب سین تاش استاندارد و کم نظیر صورت می گیرد، برش CNC ورق، خم کاری، نورد و نهایت جوشکاری حرفه ای توسط مهندسین و پرسنل ماهر و مجرب سین تاش، استاندارد و کم نظیر، ساخت انواع بدنه و براکت کوئیک کوپلر و ریپر، بازسازی کامل بدنه چکش های هیدرولیک، استیک، دکل و پاکت بیل های مکانیکی با بهترین کیفیت در سالن خدمات آهنگری سین تاش