گواهینامه ها و افتخارات

اخذ استاندار های بین المللی حاصل تلاش و پشتکار مدیران، مهندسین و پرسنل زحمت کش سین تاش می باشد. ما مفتخریم به اینکه محصولی بین المللی و با قابلیت صادرات به سراسر جهان را هم اکنون تولید می کنیم و این کیفیت اتفاقی نیست بلکه حاصل دانش و تجربه ایست که با قدمهای استوار بدان رسیده ایم.