خدمات برش فولاد های آلیاژی


برش انواع فولاد های آلیاژی و معمولی تا قطر 500 mm و بیشتر با سه دستگاه، همیشه و همزمان کاملا اتوماتیک دقیق و سریع.