معرفی

واحد ماشین آلات شرکت سین تاش مجموعه ای معتبر و توانمند در تولید انواع ماشین آلات راهسازی بویژه بیلهای مکانیکی در کشور می باشد.
 از اوایل سال 1399 تمرکز بر مطالعه و ایجاد زمینه و تجهیز هرچه بیشتر تولید قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی ، ایجاد سالن مختص آهنگری و نورد فولاد افزایش سالنهای تولید از 2500 متر به بیش از 5500 متر زیر بنا جهت تولید انواع  بیلهای مکانیکی در جریان می باشد و به حول و قوه اللهی امیدواریم تولید رسمی این محصول استراتژیک تا اواخر سال 1402 آغار گردد که گامی مهم در کاهش وابستگی به واردات این محصول خواهد شد.

اطلاعات بیشتر