چکش هیدرولیکی STM مدل ST100 سین تاش ماشین

جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید، تست چکش ها و اگاهی از نحوه پرداخت، با تلفن 80-36301271-041 تماس بگیرید.

  • وزن چکش(Kg)
  • دبی روغن(l\s)
  • فشار عملیاتی(Bar)
  • تعداد ضربه(Bpm)
  • قطر قلم(mm)
  • انرژی موثر(J)
  • وزن دستگاه حامل(Ton)

این ترکیب وجود ندارد.
 
 

مشخصات برای چکش هیدرولیکی STM مدل ST100 سین تاش ماشین

وزن چکش(Kg) 2100
دبی روغن(l\s) 150-210
فشار عملیاتی(Bar) 160-180
تعداد ضربه(Bpm) 300-450
قطر قلم(mm) 150
انرژی موثر(J) 3416
وزن دستگاه حامل(Ton) 25-32