چکشJHB 320 ساخت کره


جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید، تست چکش ها و آگاهی از نحوه پرداخت، با تلفن 80-36301271-041 تماس بگیرید.

سفارش تلفنی: 80-36301271-041

  • برند

این ترکیب وجود ندارد.

 
 

وزن تقریبی3تن قطر قلم 160mm سرویس کامل شده.سیلندر سنگ زنی و اوور سایز گردیده. 


مشخصات برای چکشJHB 320 ساخت کره

برند Sintash