چکش مونتابرت 501


جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید، تست چکش ها و آگاهی از نحوه پرداخت، با تلفن 80-36301271-041 تماس بگیرید.

سفارش تلفنی: 80-36301271-041

  • برند

این ترکیب وجود ندارد.

 
 

چکش مونتابرت 501 فوق العاده سالم و کم کار کرده بازدید و تست گردیده.


مشخصات برای چکش مونتابرت 501

برند Sintash