چکش هیدرولیکی ایندکو 2500 فول هیدرولیک


جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید، تست چکش ها و آگاهی از نحوه پرداخت، با تلفن 80-36301271-041 تماس بگیرید.

سفارش تلفنی: 80-36301271-041

  • برند

این ترکیب وجود ندارد.

 
 

چکش هیدرولیکی ایندکو 2500 فول هیدرولیک بسیار سالم و کم کار کرده سندان . سیلندر استاندارد و فابریک خدمات انجام شده .تعویض پیستون ‌. بوشها و سیلکیت قیمت.


مشخصات برای چکش هیدرولیکی ایندکو 2500 فول هیدرولیک

برند Sintash