چکش هیدرولیکیSTM20 سین تاش ماشین


جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید، تست چکش ها و آگاهی از نحوه پرداخت، با تلفن 80-36301271-041 تماس بگیرید.

سفارش تلفنی: 80-36301271-041

 • برند
 • کارخانه سازنده
 • وزن چکش(Kg)
 • دبی روغن(l\s)
 • فشار عملیاتی(Bar)
 • تعداد ضربه(Bpm)
 • قطر قلم(mm)
 • انرژی موثر(J)
 • قطر شلنگ
 • دستگاه مناسب
 • فشار رلیف (bar/psi)

این ترکیب وجود ندارد.

 
 

ورزن عملیاتی 115 Kg
فشار عملیاتی 120-90 (bar/psi)
فشار رلیف 150 (bar/psi)
دبی 40-20 (I/min)
انرژی ضربه ای(موثر) 340 J
قطر قلم 45 mm
تعداد ضربه 1200-700 (bpm)
قطر شلنگ 1/2 inch
دستگاه مناسب 3-1.2 ton

مشخصات برای چکش هیدرولیکیSTM20 سین تاش ماشین

برند STM
کارخانه سازنده سین تاش ماشین
وزن چکش(Kg) 115
دبی روغن(l\s) 20-40
فشار عملیاتی(Bar) 90-120
تعداد ضربه(Bpm) 700-1200
قطر قلم(mm) 45
انرژی موثر(J) 340
قطر شلنگ 1/2 inch
دستگاه مناسب 3-1.2 ton
فشار رلیف (bar/psi) 150