پروفرما XIAMEN 20200721-071


جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید، تست چکش ها و آگاهی از نحوه پرداخت، با تلفن 80-36301271-041 تماس بگیرید.

سفارش تلفنی: 80-36301271-041

  • برند

این ترکیب وجود ندارد.

 
 

درام کاتر Terex GmbH محصول کشور آلمان وزن عملیاتی 1535 کیلو دستگاه مناسب 18 تا 28 تن


مشخصات برای پروفرما XIAMEN 20200721-071

برند Sintash