بازاریابی و فروش

تبریز, ایران

شما به عنوان کارمند شرکت ما، برای ایجاد و استقرار محصولات با همه بخش ها همکاری خواهید کرد. در یک شرکت رو به رشد که مزایای زیادی را با فرصت هایی برای حرکت به رو جلو ارائه می دهد، کار کنید. ما به دنبال کارکنان با تجربه و ماهر هستیم.

ارتباط با مشتری
تکامل شخصی
استقلال
کار اداری
تخصص فنی

مسئولیت ها

 • رهبری کل چرخه فروش
 • دستیابی به اهداف فروش ماهانه
 • نیازهای مشتری را واجد شرایط کنید
 • مذاکره و قرارداد
 • نسخه های نمایشی نرم افزار ما

مهارت های الزامی

 • مدرک کارشناسی و یا بالاتر
 • اشتیاق برای محصولات نرم افزاری
 • انگلیسی نوشتاری عالی
 • بسیار خلاق و خودمختار
 • مجوز معتبر کار برای بلژیک

مهارت های فرعی

 • تجربه در نوشتن محتوای آنلاین
 • زبان های دیگر
 • تجربه Google Adwords
 • مهارت های تحلیلی قوی

چه چیز در کار عاليه؟


 • تیم بزرگی از افراد باهوش، در یک فرهنگ باز و دوستانه
 • بدون مدیران خنگ، بدون ابزار احمقانه برای استفاده، بدون ساعات سخت کاری
 • بدون اتلاف وقت در فرایندهای سازمانی، مسئولیت های واقعی و خودمختاری
 • دانش خود را در صنایع مختلف کسب و کار توسعه دهید
 • محتوایی ایجاد کنید که به صورت روزانه به کاربران ما کمک کند
 • مسئولیت ها و چالش های واقعی در یک شرکت در حال تحول سریع
محصول ما

محصولات ما را کشف کنید.

خواندن

آنچه که ما پیشنهاد می کنیم


هر کارمند فرصتی برای مشاهده تأثیر کار خود دارد. شما می توانید سهمی واقعی در موفقیت شرکت داشته باشید.
چندین فعالیت اغلب در طول سال ترتیب داده می شود، از قبیل جلسات ورزشی هفتگی، رویدادهای تیم سازی، نوشیدنی ماهانه و موارد دیگر

پاداش اضافی

یک موقعیت تمام وقت
بسته حقوق جذاب .

آموزش ها

12 روز/ سال، از جمله
6 از انتخاب شما.

فعالیت ورزشی

هر ورزشی را با همکاران بازی کنید،
صورت حساب تحت پوشش قرار گرفته است.

خوردن و نوشیدن

میوه، قهوه و
تنقلات فراهم شده است.