تولید جک های فشار 700 بار برای اولین بار در ایران

تاریخ انتشار: 12 آذر 1397

تولید جک های فشار 700 بار برای اولین بار در ایران

پس از ماه ها تلاش مهندسین شرکت سین تاش، برای اولین بار در ایران جک های فشار 700 بار تولید گردید. این جک های بسیار قدرتمند در صنایع مختلف پل سازی، صنایع ریلی، و صنایع دیگر کاربردهای مهمی دارند.

دعوت به سیزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن تهران