طراحی و ساخت اولین بریکر بوم ثابت کشور

طراحی و ساخت اولین بریکر بوم ثابت کشور در کارخانه سین تاش

دستگاه تمام هیدرولیک بوم ثابت، قابلیت نصب چکش هیدرولیکی پاکت، چنگک و غیره را دارد.


اخذ ایزو