ساخت سالن آهنگری و خم کاری به متراژ 600 متر مربع

تاریخ انتشار: تیر ماه 1400

آغاز ساخت سالن آهنگری و خم کاری به متراژ 600 متر مربع جهت تولید بدنه چکش های هیدرولیکی و کوئیک کوپلر های سنگین و فوق سنگین

طراحی و تولید اولین چکش هیدرولیکی stm121