ساخت چکش هیدرولیکی به همراه یونینت برای اولین بار در کشور

تاریخ انتشار : 4 دی 1398


ساخت چکش هیدرولیکی به همراه یونینت برای اولین بار در کشور

باز هم برای اولین بار در کشور

ساخت چکش هیدرولیکی به همراه یونیت(Power Hammer پاور همر) توسط شرکت نوآور و مبتکر سین تاش ماشین مناسب جهت کارخانه های کنسانتره اهن و خارج کردن پیچ های آسیاب.


دانلود فایل ضمیمه

آغاز تولید انواع قلم های سوپر تبری در شرکت سین تاش