راه اندازی مرکز فروش و خدمات پس از فروش شرکت سین تاش و مجهزترین تعمیرگاه منطقه قفقاز در شهر زیبای باکو

تاریخ انتشار: 11 شهریور 1398

راه اندازی مرکز فروش و خدمات پس از فروش شرکت سین تاش و مجهزترین تعمیرگاه منطقه قفقاز در شهر زیبای باکو جمهوری آذربایجان، باکو


 
راه اندازی کوره پیشرفته عملیات حرارتی