آغاز تولید انواع قلم های شیاردار در کارخانه سین تاش ماشین

تاریخ انتشار: 112 آذر 1397

تولید انواع قلم های شیاردار در کارخانه سین تاش ماشین تبریز آغاز شد. این قلم ها در انواع سنگ های آهکی با ساختار اسفنجی و غیر شکننده به راحتی نفوذ کرده، امکان خروج پودر سنگ را از مسیر شیار فراهم می سازد. لازم به ذکر است استفاده از این قلم نیاز به مهارت بالایی دارد.افتتاح شعبه تهران شرکت سین تاش ماشین