بیل مکانیکی Komatsu 450

مدل 2014 خط 8

دستگاه بسیار سالم آماده به کار 


تحویل ۲ هفته 


قیمت 130.000 یورو


    این ترکیب وجود ندارد.